Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Lãnh đạo UBND huyện gặp gỡ các Cơ sở có nhu cầu tham gia OCOP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Lãnh đạo UBND huyện gặp gỡ các Cơ sở có nhu cầu tham gia OCOP

Ngày 06/5/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Minh Tâm cùng lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện đến gặp gỡ các Cơ sở có nhu cầu tham gia OCOP.

Đoàn đã đến Cơ sở sản xuất khô cá Sặc rằn Dân Mập, xã Láng Biển và Cơ sở chế biến Muối ớt ngào Ngọc Phú, xã Mỹ Quí. Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch UBND huyện hỏi thăm về tình hình sản xuất, kinh doanh của Cơ sở, đặc biệt là nguồn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, quy trình sản xuất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và bao bì sản phẩm,... Bên cạnh đó, Phòng NN&PTNT huyện cũng gửi và hướng dẫn các Cơ sở bảng chấm điểm về các tiêu chí OCOP để Cơ sở tự đánh giá.

Qua buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Minh Tâm động viên các Cơ sở cố gắng phát triển các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn của OCOP. Đồng thời, Phòng NN&PTNT huyện sẽ hỗ trợ, hướng dẫn quy trình, thủ tục và giải đáp các khó khăn trong quá trình thực hiện của các Cơ sở.

Được biết, trong năm 2020, huyện tiếp tục rà soát, hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục tham gia đánh giá, xếp hạng cho 11 sản phẩm mới thuộc 07 chủ thể có nhu cầu đăng ký tham gia và nâng sao cho các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn về OCOP./.

Hoàng Kha