Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Khánh thành cầu Kênh 1000 ranh xã Phú Điền và Thanh Mỹ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Khánh thành cầu Kênh 1000 ranh xã Phú Điền và Thanh Mỹ

Ngày 05/5/2022, xã Phú Điền tổ chức khánh thành cầu Kênh 1000 (ranh xã Phú Điền và xã Thanh Mỹ).

Cầu có chiều dài 27 mét, ngang rộng 03 mét, kết cấu bê tông, cốt thép. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 410 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Đinh Văn Dằng, ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền tài trợ 220 triệu đồng, phần còn lại do huyện, xã đối ứng.

Cây cầu hoàn thành tạo điều kiện cho người dân đi lại và giao lưu hàng hóa thuận tiện. Đồng thời giúp xã tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Giao thông, góp phần xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Bt: Như Ý, Ảnh: Hoàng Kha