Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị triển khai thí điểm bộ tiêu chí huyện học tập

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị triển khai thí điểm bộ tiêu chí huyện học tập

Ngày 10/5/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm bộ tiêu chí huyện học tập. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiệp chủ trì Hội nghị.

Cụ thể, đối với danh hiệu huyện, thành phố học tập (sử dụng Bộ tiêu chí công nhận huyện, thành phố học tập); có 3 mức độ công nhận, gồm: mức độ 1, mức độ 2 và mức độ 3; với 6 tiêu chí thành phần gồm: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền cấp huyện; Sự tham gia phối hợp, đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn; Kết quả xây dựng các mô hình học tập; Kết quả ứng dụng công nghệ số trong công việc và học tập; Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường; Góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiệp yêu cầu các đơn vị  khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách và tổ chức triển khai Bộ tiêu chí tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần theo dõi, giám sát, phát hiện những vướng mắc, kịp thời đề xuất, khắc phục để việc thực hiện đạt hiệu quả.

Bt: Như Ý, Hình: Hoàng Kha