Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác phát triển đảng viên đến năm 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác phát triển đảng viên đến năm 2025

Sáng ngày 11/5/2022, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác phát triển đảng viên đến năm 2025.

Đảng bộ huyện Tháp Mười hiện có 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, trong đó có 13 đảng bộ xã, thị trấn, 15 Đảng bộ cơ sở và 10 chi bộ cơ sở ngành, 226 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên đến tháng 4 năm 2022 là 4.541 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,45% so với dân số. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá X) đã đưa chỉ tiêu phát triển Đảng vào Nghị quyết Đại hội và ban hành Kế hoạch số 41 về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025 đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp 570 đảng viên, tỷ lệ đảng viên đạt 3,85% so với dân số. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Huyện đã kết nạp được 126 đảng viên, đạt 22,1% so với Kế hoạch.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp về công tác phát triển đảng, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên đầu nhiệm kỳ 2020 -2025; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong thời gian tới.       

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 41 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhất quán quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, chú ý đến công tác bồi dưỡng tạo nguồn thông qua các phong trào hành động cách mạng. Quan tâm khắc phục những hạn chế trong việc lập hồ sơ phát triển đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng có kế hoạch định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động, duy trì các phong trào, tạo ra các phương thức hoạt động mới phù hợp để tập hợp các tầng lớp, các giới từ đó phát hiện, xây dựng những nhân tố tích cực để giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng, tự nguyện rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến