Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X sẽ được tổ chức vào ngày 30/6

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X sẽ được tổ chức vào ngày 30/6

Chiều ngày 12/5/2022, Thường trực HĐND huyện Tháp Mười đã có buổi làm việc với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ngành có liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 30/6/2022 tại Hội trường A – UBND huyện.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất các nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, chương trình kỳ họp và thời gian tổng hợp, báo cáo các nội dung. Cụ thể, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp vào ngày 23, 24, 25/5; thời gian thảo luận ở các Tổ vào ngày 27 và 28/6/2022. Kỳ họp thứ 04 này sẽ thông qua Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hoạt động của HĐND, TAND, VKSND, Chi cục THADS 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, Tờ trình thông qua dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ, Báo cáo tổng hợp và giải trình kiến nghị của cử tri, các Tờ trình về Ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự,...

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Văn Vũ Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, tổng hợp đầy đủ các nội dung, đúng thời gian quy định, các báo cáo tập trung vào điểm nổi bật, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng video clip tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và video clip tại kỳ họp thứ tư.

Biên tập: Hoàng Kha