Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Láng Biển tổ chức kỳ họp đột xuất thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Láng Biển tổ chức kỳ họp đột xuất thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân xã Láng Biển vừa tổ chức kỳ họp đột xuất thứ nhất bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện- Nguyễn Thị Ngọc Dung đã đến dự.

Kỳ họp đã thông qua Quyết định điều động cán bộ của Huyện ủy và Văn bản thống nhất nhân sự bầu cử Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tháp Mười; Thông qua tờ trình của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Láng Biển về miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND xã đối với bà Lê Thị Kim Phượng do được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động đến công tác tại Văn Phòng Huyện ủy Tháp Mười – giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Láng Biển đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với bà Lê Thị Kim Phượng và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Láng Biển đối với ông Lê Văn Lý Em, Bí thư Đảng ủy xã Láng Biển. Kết quả có 100% đại biểu tín nhiệm bầu ông Lê Văn Lý Em làm Chủ tịch UBND xã Láng Biển, nhiệm kỳ 2021-2026.

BT: NGUYỄN THU