Xuất bản thông tin

null Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Sáng ngày 26/5/2022, Đảng ủy BCHQS huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy TW, Đảng ủy Quân Khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2022.

Qua 10 thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện. Đảng ủy, BCHQS huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng sáng tạo, đổi mới tư duy phương pháp huấn luyện, luôn bám sát vào quan điểm, nguyên tắc, xác định phương châm phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu trong huấn luyện, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ đó mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, BCHQS huyện Tháp Mười tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện trên tất cả các mặt cho các đối tượng, chú trọng giáo dục, rèn luyện cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, có sức khỏe tốt, khả năng phản ứng nhanh, hành động kiên quyết linh hoạt, nhạy bén xử trí các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện đã được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến