Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Hưng Thạnh

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn vừa đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Hưng Thạnh.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện Tháp Mười, xã Hưng Thạnh đã chủ động xây dựng 26 kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục vận động nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm giá thành, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp, vườn cây ăn trái và hoa màu được 43 ha, chăn nuôi thủy sản trên 100ha chủ yếu là nuôi cá tra giống và cá trê vàng. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, giải quyết việc làm được quan tâm, xã duy trì học sinh ra lớp cấp tiểu học và THCS đạt từ 97 đến 100%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 82%, vận động được trên 200 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước, có 01 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài và 09 lao động đang chờ xuất cảnh. Về xây dựng NTM duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục  được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của xã trong công tác liên kết sản xuất, mở các lớp tật huấn kỹ thuật trồng Sen, cây ăn trái, đồng thời đề nghị xã Hưng Thạnh tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, đẩy mạnh liên kết sản xuất. Làm tốt công tác quản lý đất công, phối hợp giữa xã và ngành chuyên môn của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi về HĐND huyện theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu