Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Mỹ An

Chiều ngày 30/5/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười do bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Mỹ An.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện Tháp Mười, xã Mỹ An đã xây dựng các kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh và cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục vận động nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, duy trì học sinh ra lớp cấp tiểu học và THCS đạt trên 99%, về y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 87%, vận động được trên 300 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, có 11 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Về xây dựng NTM, đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí đạt nông thôn mới nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn đạt 100%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã Mỹ An tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm mở các lớp tập huấn kỹ thuật về nông nghiệp, lớp dạy nghề nông thôn, tạo việc làm cho lao động, tăng cường các giải pháp thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bổ sung số liệu báo cáo theo yêu cầu của đoàn gửi về HĐND huyện theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha