Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022

- Tình hình tiêu thụ:

+ Giá cá tra nguyên liệu 24.000 – 24.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.630 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\NUOI TOM\BAN TOM 2.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá rô 23.000 - 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá sặc rằn 25.000 - 28.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 45.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 120.000 - 150.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 33.500 - 34.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

 - Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.533 đồng/trứng (giảm 117 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 48.786 đồng/kg (tăng 686 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Nguồn: www.dongthapxanh.vn