Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 24/01/2022 - 30/01/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 24/01/2022 - 30/01/2022

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.225 đồng/trứng (giảm 115 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 50.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

+ Giá cá tra nguyên liệu 24.000 – 24.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.630 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước cụ thể: cá rô 24.000 - 26.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cá sặc rằn 27.000 - 29.000 đồng/kg (tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 45.000 - 49.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 130.000 - 160.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 33.500 - 34.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\GIA CA\trung-vit-co-tac-dung-gi-1.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây tăng so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 22.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 60.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 8.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 9.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 20.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 18.000 đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 7.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), ổi có giá 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 8.000 kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 4.600 đồng/kg, bắp (thức ăn gia súc) có giá 6.700 đồng/kg, ớt 13.000 đồng/kg, khoai môn có giá 15.000 đồng/kg, sen có giá 10.000 đồng/kg, củ cải có giá 4.000 đồng/kg, hành lá có giá 30.000 đồng/kg, riêng khoai lang có giá 5.800 đồng/kg (tăng 800 đồng/kg so với tuần trước), .

- Tình hình tiêu thụgiá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), giá lúa thường IR 50404 tại ruộng giá 5.400 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Nguồn: www.dongthapxanh.vn