Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 28/02/2022 - 06/3/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 28/02/2022 - 06/3/2022

+ Giá cá tra nguyên liệu 29.000 – 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 22.998 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\GIA CA\TRUNG VIT.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá rô 30.000 - 32.000 đồng/kg, cá sặc rằn 28.000 - 30.000 đồng/kg, cá Lóc nuôi 29.000 - 30.000 đồng/kg, Ếch 37.000 - 40.000 đồng/kg, lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg, cá Điêu hồng 31.000 - 31.500 đồng/kg.

Nguồn: www.dongthapxanh.vn