Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 14/3/2022 - 20/3/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 14/3/2022 - 20/3/2022

+ Giá cá tra nguyên liệu 30.000 – 32.000 đồng/kg (tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 24.565 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác tăng so với tuần trước cụ thể: cá rô 33.000 - 33.500 đồng/kg (tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước), cá sặc rằn 30.000 - 34.000 đồng/kg (tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 34.000 đồng/kg (tăng 6.000 - 7.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 44.000 - 46.000 đồng/kg (tăng 6.000 - 7.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 38.000 – 40.000 đồng/kg (tăng 7.000 - 8.000 đồng/kg so với tuần trước).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\BAN LUA\ban lua 6.JPG

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.213 đồng/trứng (tăng 46 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 54.350 đồng/kg (tăng 5.650 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Nguồn: www.dongthapxanh.vn