Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/4/2022 – 24/4/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 18/4/2022 – 24/4/2022

+ Giá cá tra nguyên liệu 31.000 – 32.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 25.633 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước cụ thể: cá rô 34.000 - 35.000 đồng/kg (tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước), cá sặc rằn 30.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 33.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 44.000 - 46.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 33.000 – 35.000 đồng/kg (giảm 6.000 - 7.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.386 đồng/trứng (giảm 2 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.792 đồng/kg (tăng 750 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây giảm so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 5.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 1.500 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 20.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 20.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 16.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 6.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), ổi có giá 3.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 7.000 kg (giảm 8.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), giá lúa thường IR 50404 tại ruộng giá 5.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước)./.

Nguồn: www.dongthapxanh.vn