Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/4/2022 – 01/5/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 25/4/2022 – 01/5/2022

+ Giá cá tra nguyên liệu 31.000 – 32.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 25.633 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá rô 34.000 - 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá sặc rằn 30.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 33.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 44.000 - 46.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 33.000 – 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

 - Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.363 đồng/trứng (giảm 24 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.2

Description: E:\trang web\Hinh anh\CATRA\4-3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

78 đồng/kg (giảm 514 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 12.500 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 22.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 2.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 25.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 20.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 15.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 6.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 3.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), mít có giá 5.000 kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần tăng so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 4.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 5.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 30.000 đồng/kg (tăng 18.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 20.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 trong tuần không có thu hoạch./.

Nguồn: www.dongthapxanh.vn