Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Tháp Mười giám sát tại xã Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện Tháp Mười giám sát tại xã Trường Xuân

Ngày 01/6/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tiếp tục đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Trường Xuân.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân đã chủ động đề ra nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, tập trung nhiều giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Qua 6 tháng triển khai các nhiệm vụ, tình hình kinh tế - xã hội của xã được duy trì và phát triển ổn định, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp (diện tích, năng suất, sản lượng) đạt kế hoạch đề ra; các mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả; công nghiệp tiếp tục phát triển từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu dạy và học; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. tình hình an ninh chính trị ổn định.

Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại, hạn chế như tình trạng ô nhiễm môi trường về rác thải, chất thải trong sản xuất, sinh hoạt ở một số ấp vẫn chưa được khắc phục kịp thời, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm. Hoạt động của Hợp tác xã chưa đủ mạnh để đại diện nhân dân trong khâu liên kết và bao tiêu sản phẩm; Công tác vận động nhân dân trong khâu liên kết với doanh nghiệp còn ít so với chỉ tiêu đề ra. Tệ nạn xã hội số vụ xảy ra còn nhiều, đặc biệt tội phạm ma tuý chủ yếu là thanh, thiếu niên vi phạm.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục quan tâm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phối hợp ngành chuyên môn mở các lớp dạy nghề nông thôn, dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Khai thác tốt công năng của nhà văn hóa ấp. Về đầu tư xây dựng cơ bản, xã cần tập trung thực hiện tốt khâu giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực cải cách hành chính, bổ sung số liệu hoàn thiện báo cáo theo quy định./.

BT: Nguyễn Thu - Hình: Vũ Chiến