Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Phú Điền

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Phú Điền

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười vừa đến xã Phú Điền giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 xã Phú Điền tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài cây lúa xã cũng quan tâm công tác chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng cây ăn trái, tổng diện tích vườn cây ăn trái của xã hiện nay là trên 685ha, chủ yếu là Mít, Sầu riêng, Thanh Long. Xã đã hoàn thành 2 hồ sơ đăng ký mã vùng trồng Mít và Thanh Long với diện tích gần 24ha của 22 hộ dân và đã được cộng nhận mã vùng trồng Thanh Long. Lĩnh vực văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm thực hiện. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, đã mở được 01 lớp dạy nghề nông thôn, vận động trên 500 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, đưa 03 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả các mô hình dịch vụ công ích nhận và trả kết quả; hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên số vụ việc trên lĩnh vực trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục quan tâm các giải pháp thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã, duy trì và mở rộng diện tích trồng Thanh Long. Bảo dưỡng thiết chế văn hóa và khai thác tốt công năng của nhà văn hóa. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục quan tâm các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

BT: NGUYỄN THU