Xuất bản thông tin

null Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội lần thứ III

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội lần thứ III

Ngày 03/6/2022, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Khối Nhà nước chọn làm Đại hội điểm. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối Nhà nước.

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện trực thuộc Đảng ủy Khối Nhà nước, hiện có 22 đảng viên với 21 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đảng viên, cán bộ, công chức Chi bộ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm trong công tác, tích cực, phấn đấu đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác phục vụ các kỳ họp HĐND huyện, tham mưu UBND huyện. Hàng năm đạt từ 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trở lên. Nổi bật là tham mưu xây dựng 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính với nhiều mô hình, duy trì 100% thủ tục hành chính được công khai và trên 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong công tác tham mưu vẫn chưa đảm bảo chất lượng, một số công việc còn chậm trễ.

Về công tác xây dựng đảng, Chi bộ thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách của đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng năm được nâng cao chất lượng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, tại Đại hội, các Đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với mục tiêu “Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên nghĩa tình, năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số”, Đại hội đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội cũng bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới với 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Minh Vương, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Biên tập: Hoàng Kha