Xuất bản thông tin

null Huyện Đoàn phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Tháp Mười tự hào với trang sử hào hùng của dân tộc”

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Đoàn phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Tháp Mười tự hào với trang sử hào hùng của dân tộc”

Từ ngày 05/5/2020, Huyện Đoàn phát động cuộc thi trực tuyến Tuổi trẻ Tháp Mười tự hào với trang sử hào hùng của dân tộc. Trong những ngày đầu, đã thu hút gần 1.000 thí sinh tham gia dự thi.

Cụm đoàn Ngành huyện triển khai cuộc thi cho các Đoàn viên

Nội dung thi xoay quanh kiến thức lịch sử trong chương trình phổ thông giai đoạn từ 1954 đến nay; kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch HCM, lịch sử phong trào HSSV; thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến với 30 câu hỏi, hình thức trắc nghiệm, diễn ra từ 19h – 19h10 từ ngày 05/5 đến ngày 19/5/2020. Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, sinh viên và học sinh.

Cuộc thi giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc, các cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch HCM đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới./.

Như Ý - Hoàng Kha