Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Ra quân thực hiện Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Ra quân thực hiện Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết

Với chủ đề “Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, sáng ngày 09/5/2020, các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn xã Mỹ Đông ra quân thực hiện. Tham gia hoạt động có bà Đoàn Thị Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tháp Mười.

Các Tổ Nhân dân tự quản ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa nội đồng, thu gom rác thải nông nghiệp và chặt cây che khuất tầm nhìn trên đường dân sinh. Xã Mỹ Đông là một trong 3 xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được chọn làm thí điểm, sau đó được nhân rộng ra các địa phương còn lại, duy trì thường xuyên vào thứ Bảy hàng tuần hoặc cách tuần.

Đây là những nội dung trọng tâm nhằm phát động người dân cùng chung tay tham gia thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, đô thị văn minh qua hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản. Ngoài ra, đây còn dịp thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động,….được tham gia với người dân địa phương thực hiện nhiệm vụ chung tại cộng đồng và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình nơi cư trú. Hiện huyện Tháp Mười có 1030 Tổ nhân dân tự quản với gần 123.000 thành viên tại 13 xã, thị trấn./.

Hoàng Kha