Xuất bản thông tin

null Xã Mỹ An phấn đấu đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Mỹ An phấn đấu đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Năm 2022, Mỹ An là một trong những xã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chọn phấn đấu đạt xã tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, xã còn 06 tiêu chí chưa đạt, trong đó, có tiêu chí môi trường, hiện tại, xã đang thực hiện nhiều giải pháp để đạt tiêu chí này.

Xác định, trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, bởi tính “động” của tiêu chí này. Song, đây lại là tiêu chí rất quan trọng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người. Mà để thực hiện đạt tiêu chí môi trường thì chính người dân là chủ thể, vì vậy,  xã Mỹ An chú trọng công tác tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất, bảo vệ môi trường, tạo dựng cảnh quan nông thôn xanh-sạch-đẹp. Để nâng cao nhận thức người dân bằng việc làm cụ thể, đnh kỳ, các đoàn thể xã ra quân phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp. Ngoài ra, xã cũng bố trí các thùng thu gom rác thải nông nghiệp ở những điểm thuận tiện, khi nông dân sử dụng xong tự thu gom bỏ vào các thùng này, định kỳ, đoàn viên thanh niên sẽ thu gom về nơi tập trung. Ông Đoàn Tấn Hùng cho biết, từ khi mới bắt đầu xây dựng xã nông thôn mới, xã đã thường xuyên tuyên truyền về đảm bảo môi trường, rác thải sinh hoạt hay rác thải nông nghiệp nên người dân đã thành thói quen, bây giờ, đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, người dân càng chú ý hơn đến tiêu chí này. Ở gia đình Ông phân công nhiệm vụ cụ thể, Ông thì phụ trách thu gom rác trong vườn, ngoài ruộng, còn vợ Ông thì trong nhà, ngoài sân, xung quanh nhà, phun xong phải thu gom vô, bỏ vào bao bì, rác thải sinh hoạt gia đình thì gom vô có nơi có chổ rổi thiêu đốt, còn lá thì để riêng đem đổ xuống hầm làm phân hữu cơ.

Bên cạnh việc ra quân của các đoàn thể, xã cũng xác định, để thực hiện được tiêu chí môi trường thì quan trọng nhất phải là ý thức tự giác thực hiện hàng ngày của người dân, trong đó, thành phần quan trọng là phụ nữ, vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập 05 tổ phân loại xử lý rác thải, các tổ 05 không 03 sạch, hỗ trợ hoa để các chị trồng trên các tuyến đường nông thôn, làm hàng rào cổng ngõ. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phụng cho rằng, người dân, ai cũng hiểu việc giữ gìn vệ sinh môi trường là đảm bảo môi trường sống của chính mình, nhà sạch thì mát, hạn chế dịch bệnh.

Hiện tại, xã đã liên kết với đơn vị thu gom, vận chuyển rác và vận động người dân ở các tuyến đường xe thu gom vào được đăng ký thu gom rác, riêng ở các tuyến đường nông thôn, xe chưa vào thu gom được thì vận động người dân phân loại, tự xử lý đối với rác thải sinh hoạt. Xã cũng xác định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thay đổi tư tưởng, thói quen của Nhân dân, trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An, cho biết, xã xác định, bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, hằng ngày chứ không phải phong trào, xã cũng giao trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn thể xã phụ trách và chịu trách nhiệm. Sự quyết tâm của Chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận, ý thức tự giữ gìn môi trường sống của người dân, tin chắc rằng, xã Mỹ An sẽ đạt tiêu chí môi trường, giúp xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Bt + Hình: Thúy Ly