Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khảo sát triển khai mô hình canh tác sen - cá ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với du lịch trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ

Chi tiết bài viết Du lịch Tháp Mười

Tháp Mười – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khảo sát triển khai mô hình canh tác sen - cá ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với du lịch trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ

Ngày 09.6.2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khảo sát, triển khai mô hình canh tác sen – cá chuyển đổi sang hữu cơ, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 gắn với du lịch trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ.

Mô hình sẽ được thực hiện đến năm 2024, quy mô 100ha, với yêu cầu đảm bảo tỷ lệ cơ giới hóa tối thiểu ở mỗi khâu của quy trình  sản xuất đạt 100% và 80% ở các khâu: làm đất, bón phân, quản lý dịch hại; cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc cho các vùng sen nguyên liệu và sản phẩm chế biến; 100% sản phẩm được liên kết tiêu thụ. Trong thời gian thực hiện mô hình, ngành chuyên môn  đào tạo, tập huấn quy trình trồng sen an toàn, hữu cơ, VietGAP, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sơ chế, chế biến, bảo quản; tư vấn kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường và sản xuất kết hợp phát triển du lịch.

Dự kiến mô hình sẽ được triển khai thực hiện ở tổ hợp tác trồng sen nuôi cá xã Hưng Thạnh.  

Bt: Thúy Ly