Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ An tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ An tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 10/6/2022, Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ An, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị trấn trong 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ phương hướng những tháng cuối năm 2022 và thực hiện công tác nhân sự. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì và mở rộng quy mô cũng như đầu tư mới, đã thành lập mới 80 cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh của thị trấn lên 3.041 cơ sở. Về xây dựng - trật tự đô thị, phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị, triển khai thực hiện 24 công trình trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung thực hiện và kiểm soát tốt. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo.

Trong những tháng cuối năm 2022, thị trấn Mỹ An đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lập lại trật tự đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu ngân sách năm 2022. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm phòng Vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Lãnh đạo thực hiện công tốt tác cải cách hành chính, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát tấn công các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn đối với ông Ngô Duy Phú, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ An; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị trấn đối với ông Trần Thái Vương Cảnh, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mỹ An.  Kết quả có 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp thống nhất bầu ông Ngô Duy Phú - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ An giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn và 90% đại biểu thống nhất bầu ông Trần Thái Vương Cảnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn vào chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách thị trấn Mỹ An năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2023.

BT: NGUYỄN THU