Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện đánh giá kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện đánh giá kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 13/6/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện và các xã đã chủ động điều hành kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán; Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đúng quy định. Huyện tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Công tác xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng chất, xây dựng các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Việc vận động Nhân dân tham gia đăng ký cấp mã số vùng trồng và sản phẩm OCOP được các xã quan tâm, đã có một số hộ đăng ký được cấp mã số vùng trồng và sản phẩm đạt hạng OCOP. Lĩnh vực văn hoá – xã hội được chú trọng, công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao được chú trọng, đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện và tham gia Đại hội cấp tỉnh đạt các thứ hạng cao, thông tin tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hoá trên địa bàn. Việc thực thi pháp luật và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như số lượng mã vùng trồng được cấp chưa nhiều, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, gây khó khăn cho nông dân trong sản xuất; hợp đồng tiêu thụ nông sản thiếu bền vững, các Hợp tác xã chưa phát huy được vai trò trung gian trong liên kết, công tác mở lớp dạy nghề nông thôn còn chậm, thu ngân sách ở một số xã đạt thấp; quản lý đất công còn hạn chế. Tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chậm. Tình hình trật tự xã hội tuy được ổn định nhưng vẫn có nguy cơ cao, tệ nạn xã hội xảy ra nhiều.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm UBND huyện tập trung bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết, chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình đầu tư công. Quan tâm kêu gọi đầu tư, tăng cường các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, chú trọng tiêu chí thu nhập, giảm nghèo, tăng cường công tác giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; hỗ trợ 2 xã trọng tâm là Mỹ An và Đốc Binh Kiều thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phát triển các ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mã vùng, mở rộng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Có giải pháp thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nước sạch phục vụ người dân trên địa bàn./.

BT: NGUYỄN THU - HÌNH: NHƯ Ý