Xuất bản thông tin

null Kết quả nổi bật của huyện Tháp Mười qua 10 năm thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả nổi bật của huyện Tháp Mười qua 10 năm thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự

Qua 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo, đổi mới tư duy, phương pháp huấn luyện, nâng chất lượng huấn luyện sát với từng đối tượng.

Để thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện đạt hiệu quả, trong những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nắm rõ nội dung của Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt các bước trong quá trình huấn luyện, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, đề ra giải pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với vũ khí trang bị hiện đại và đối tượng tác chiến, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện theo từng giai đoạn. Trung tá, Lâm Văn Ngưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết:

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2013 đến năm 2022 cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp đã xác định phương hướng, phương châm huấn luyện phải đổi mới công tác huấn luyện, nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện. Từ đó đã quán triệt thông suốt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo phương hướng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên. Vì vậy, chất lượng huấn luyện hàng năm đều được nâng lên, luôn thực hiện tốt chế độ nguyên tắc trong lãnh đạo quản lý, điều hành huấn luyện, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Từng bước đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình hiện nay”

Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua. Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao và diễn tập sát với tình hình thực tế của đơn vị, phương pháp huấn luyện, diễn tập thường xuyên được đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, địa bàn tác chiến, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả đối với lực lượng dự bị động viên; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng đối với dân quân tự vệ và yêu cầu huấn luyện Nhanh, mạnh, chính xác”, huấn luyện sử dụng thành thạo các vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật gắn với rèn luyện thể lực, hành quân xa, mang vác nặng, nhằm nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, coi trọng yêu cầu tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng thường xuyên làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện các đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản gắn với giáo dục thường xuyên, giáo dục quán triệt nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, giáo dục nâng cao nhận thức với củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho lực lượng vũ trang huyện. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt việc lập và phê duyệt Kế hoạch huấn luyện theo phân cấp. Phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan và đơn vị trong quản lý, điều hành. Việc huấn luyện được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên đổi mới, kịp thời kiểm tra, rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế trong công tác huấn luyện và đề ra giải pháp khắc phục; thực hiện tốt công tác dân vận, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tá, Nguyễn Văn Môn, Tiểu đoàn trưởng - Khung Thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết thêm:

“Cán bộ được phân công từng nội dung huấn luyện đã chủ động biên soạn giáo án, thông qua bài giảng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, từ đó chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Qua huấn luyện, trình độ chuyên môn của người học được nâng lên, thể hiện qua bắn đạn thật hàng năm. Lực lượng dân quân cũng như cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đều đạt từ loại khá trở lên và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hàng năm tổ chức hội thi mô hình học cụ, từ đó phát huy những sáng kiến, cải tiến vận dụng tốt vào quá trình huấn luyện”

Đối với Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tùy vào tình hình thực tế của địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng tại địa phương cũng như tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, luôn bám sát vào quan điểm, nguyên tắc, xác định phương châm phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu trong huấn luyện, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ đó mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trương Tấn Lực, Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Kiều cho biết:

“Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung chương trình giáo dục chính trị được đổi mới, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương phù hợp với trình độ, khả năng, nhận thức của từng đối tượng. Phương pháp giáo dục chính trị phong phú, thiết thực, coi trọng giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của đơn vị, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao”

Qua 10 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện, huyện Tháp Mười đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện có những bước tiến bộ rõ rệt, từng bước nâng cao về chất, chuyển biến về lượng. Kết quả các lớp tập huấn, huấn luyện đều đạt 100% yêu cầu, tỉ lệ khá giỏi từ 75% trở lên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện trên tất cả các mặt cho các đối tượng, chú trọng giáo dục, rèn luyện cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, có sức khỏe tốt, khả năng phản ứng nhanh, hành động kiên quyết linh hoạt, nhạy bén xử trí các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tá, Lâm Văn Ngưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết về phương hướng trong thời gian tới:

 “Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện trong những năm tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện quán triệt cụ thể hóa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tích cực đổi mới tư duy của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo quy định. Huấn luyện cho quân nhân nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, biết vận dụng nội dung huấn luyện và phục vụ tốt trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ đã được giao, huấn luyện kết hợp với thể lực nâng cao sức bền và khả năng cơ động của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”. 

BT: Nguyễn Thu