Xuất bản thông tin

null Tổ chức 5 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng” năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức 5 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng” năm 2022

Trong 2 ngày 15 và 16/6/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở 5 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng” năm 2022 cho các đối tượng là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở; cán bộ phụ trách công tác tổ chức Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở; cán bộ Phòng Nội vụ huyện - phụ trách công tác cán bộ.

Tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ phụ trách công tác tổ chức Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở được tiếp thu các nội dung về công tác Đảng như Kết nạp đảng viên; Công nhận đảng viên chính thức; Phát và quản lý thẻ đảng viên, Quản lý hồ sơ đảng viên; Chuyển sinh hoạt đảng; Đảng viên xin ra khỏi đảng; Xóa tên Đảng viên; Huy hiệu Đảng, qua đó giúp các cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở  nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong cơ quan, đơn vị.

BT: Nguyễn Thu