Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện ủy Tháp Mười thăm hỏi, tặng quà các học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tham gia hoạt động thực tế tại xã Mỹ Quí và Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười thăm hỏi, tặng quà các học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tham gia hoạt động thực tế tại xã Mỹ Quí và Trường Xuân

Chiều ngày 20/6/2022, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh cùng Lãnh đạo các Ban, ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà các học viên khóa K02S, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tham gia hoạt động thực tế tại xã Mỹ Quí và Trường Xuân.

Tại nơi đến, Lãnh đạo Huyện ủy Tháp Mười đã thăm hỏi tình hình đời sống, công việc của các học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II trong thời gian thực hiện các hoạt động thực tế tại địa phương đó là “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân.

Tại đây, các học viên được chính quyền địa phương và Nhân dân giúp đỡ, tạo điều kiện về nơi ăn, ở, sinh hoạt thuận lợi để các học viên thực hiện tốt các hoạt đã đề ra như tham gia lao động, sản xuất giúp nhân dân, phát quang, trồng cây xanh, tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, các công trình thanh niên tại địa phương. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa Nhà trường với chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phương. Trực tiếp làm công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật về giao thông và an toàn phòng cháy, chữa cháy tại địa phương. Thực hiện một số hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hoạt động từ thiện tại địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo, cán bộ quản lý và các học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã chọn huyện Tháp Mười để tham gia các hoạt động trãi nghiệm thực tế và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại địa phương, đồng thời mong muốn các học viên giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các quy định của Trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, gắn bó với nhân dân và bước đầu làm quen với công tác dân vận tại cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp về người học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đối với nhân dân./.

BT: NGUYỄN THU