Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười thăm học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II thực tế tại huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười thăm học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II thực tế tại huyện

Chiều ngày 20/6/2022, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý đã đến thăm các cán bộ, giáo viên và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đang thực tế tại xã Phú Điền và xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười.

Tham gia hoạt động thực tế tại mỗi xã có gần 100 cán bộ, giáo viên và học viên, được bố trí ở tại nhà dân. Tại mỗi nơi đến Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt, tham gia các hoạt động thực tế của cán bộ, giáo viên và học viên. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện hy vọng, huyện Tháp Mười sẽ là nơi để các học viên trải nghiệm các hoạt động, mang lại kết quả thực tập tốt nhất, đồng thời các cán bộ, học viên sẽ để lại hình ảnh tốt đẹp của chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân Tháp Mười. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các gia đình, tạo điều kiện cho các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được biết, từ ngày 15/6 đến 29/6/2022, huyện Tháp Mười tiếp nhận trên 400 học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tham gia hoạt động thực tế tại các xã, thị trấn. Các học viên được nghe báo cáo thực tế về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự; kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; Thực hiện “Ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với Nhân dân để nắm tâm tư, nguyện vọng và thực tế đời sống của Nhân dân; Tham gia các hoạt động lao động, sản xuất; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa Nhà trường với chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương.

Biên tập: Hoàng Kha