Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 13/6/2022 – 19/6/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 13/6/2022 – 19/6/2022

Giá cá tra nguyên liệu 30.500 – 31.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.137 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 30.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 33.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 42.000 - 45.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước)lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng  Điêu hồng 33.000 – 35.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 30.000 - 31.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\GIA CA\trung-vit-la-thuc-pham-sach.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.681 đồng/trứng (tăng 14 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 55.833 đồng/kg (giảm 3.758 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần tăng so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 5.900 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.800 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 50.000 đồng/kg (tăng 25.000 đồng/kg so với tuần trước), củ cải có giá 4.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 3.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), hành lá có giá 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.300 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 5.450 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg so với tuần trước)./.