Xuất bản thông tin

null Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 13/6/2022 – 19/6/2022

Sinh vật gây hại Sinh vật gây hại

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 13/6/2022 – 19/6/2022

1.1. Trên cây lúa

- Hè Thu 2022: xuống giống 180.376 ha/186.000 ha, đạt 97% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 77.349 ha, năng suất bình quân 66,3 tạ/ha.

- Thu Đông 2022: xuống giống 58.954 ha/113.600 ha, đạt 51,9% so với kế hoạch.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Rầy nâu: diện tích nhiễm nhẹ 280 ha (giảm 510 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng, mật số từ 750 – 1.500 con/m2,  rầy phổ biến trưởng thành và tuổi 1 -2.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm nhẹ 336 ha (tăng 258 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng – trổ chín, mật số sâu 10 – 20 con/m2.

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm 2.118 ha (tăng 1.478 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 170 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín, tỷ lệ bệnh 10 – 20%.

+ Bệnh cháy bìa : diện tích nhiễm nhẹ 612 ha (tăng 71 ha so với tuần trước), trên lúa giai đoạn làm đòng – trổ chín với tỷ lệ bệnh 10 – 20%.

- Dự báo trong tuần tới, rầy tuổi 1 - 3 tiếp tục phát triển gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh -  đòng trỗ, cục bộ có diện tích nhiễm nặng do rầy tích lũy mật số từ đầu vụ. Sâu cuốn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, những ruộng sạ dàybón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm có thể bị hại nặng. Bệnh đạo ôn cổ bôngcháy bìa lálem lép hạt diện tích, mức nhiễm có thể gia tăng do thời tiết đang vào mùa mưa và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ có diện tích nhiễm nặng ở các ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm như Jasmine 85, VD 20, OM 4900, IR 50404, nếp.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\VE SINH DONG RUONG.JPG

(Hình ảnh minh họa, nguôn Internet)

+ Thăm đồng thường xuyên, theo dõi kỹ mật số rầy trên ruộng lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ để có biện pháp xử lý hiệu quả, khi rầy cám nở rộ tuổi 1 – 3 với mật số > 2.000 con/m2 cần xử lý kịp thời bằng thuốc có tác động chống lột xác, hạn chế rầy tích lũy mật số giai đoạn trỗ chín, nếu mật số rầy thấp thì không cần xử lý thuốc bảo vệ thực vật. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

1.2. Trên hoa màu

  - Vụ Hè Thu 2022: Đã xuống giống 12.097 ha/17.000 ha hoa màu các loại đạt 71,16% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 4.920 ha

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: Sâu bệnh gây hại chủ yếu ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.028 ha đạt 105,5% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu vẽ bùa, nhện, bệnh loét, sẹo trên cây có múi, bệnh thán thư trên xoài, nhãn, sâu đục quả, bệnh chảy gôm trên mít xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ./.