Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 20/6/2022 – 26/6/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 20/6/2022 – 26/6/2022

+ Giá cá tra nguyên liệu 30.000 – 31.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.137 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg so với tuần trước).

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\CATRA\ban ca tra.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 30.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 32.000 - 33.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 40.000 - 42.000 đồng/kg (giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 140.000 - 150.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước),  Điêu hồng 32.000 – 33.000 đồng/kg (giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 30.000 - 31.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.706 đồng/trứng (tăng 25 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 56.333 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 26.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 65.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 14.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 23.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 22.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 10.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 13.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 4.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), mít có giá 8.000 kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 5.450 đồng/kg (ổn định so với tuần trước)./.