Xuất bản thông tin

null Tổ Đại biểu số 6, đơn vị huyện Tháp Mười thảo luận văn kiện kỳ họp thứ tư

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ Đại biểu số 6, đơn vị huyện Tháp Mười thảo luận văn kiện kỳ họp thứ tư

Ngày 06/7/2022, Tổ Đại biểu số 6, đơn vị huyện Tháp Mười thảo luận văn kiện kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến đối với nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. Quan tâm nội dung liên quan đến việc thu học phí đối với các cấp học; chế độ hỗ trợ đào tạo đại học ở nước ngoài; thời gian thực hiện và giải ngân vốn; hoạt động Hợp tác xã; giá cả, tình hình sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Qua thảo luận và trước những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm, Tổ Đại biểu số 6, đơn vị huyện Tháp Mười sẽ tổng hợp, báo cáo trình tỉnh xem xét. Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 15/7/2022.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến