Xuất bản thông tin

null Tập huấn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Chiều ngày 25/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Có gần 80 học viên tham gia là thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Tháp Mười năm 2022; Đại diện Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức Văn phòng- Thống kê ở 13 xã, thị trấn tham gia.

Tại đây, các học viên được Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp truyền đạt các nội dung của Quyết định số 25 ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu, là công cụ đo lường mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, các học viên còn được truyền đạt Thông tư số 09 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đánh giá xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và những năm tiếp theo./.

BT: Nguyễn Thu