Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp phiên quý I năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp phiên quý I năm 2020

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, đã tổ chức họp phiên họp thường kỳ quý I năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Ngọt – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện.

Trong quý I năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng chính sách. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tháp Mười trong công tác phòng, chống dịch gắn liền với thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban đại diện huyện đề ra trong kỳ họp trước. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết về công tác tín dụng chính sách, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện huyện năm 2020, giao chỉ tiêu củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hoàn thành công tác tham mưu Hội đồng nhân dân huyện chuyển vốn  ủy thác ngân sách địa phương  sang cho vay đến 31/3/2020 đạt 7.868 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng so với năm 2019. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp tốt với các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đến ngày 31/3/2020 tổng doanh số cho vay đạt 16.557 triệu đồng, với 1.097 lượt khách hàng được vay vốn, Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khách đến ngày 31/3/2020 đạt 314.678 triệu đồng, tăng 2.383 triệu đồng so với cuối năm 2019 với 13.335 khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ việc làm cho 35 lao động, có 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 27 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm, xây dựng 296 công trình nước sạch và 236 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn, thuê (mua) đất 30 hộ. Hỗ trợ tín dụng cho 11 hộ nghèo vay vốn làm ăn, với số tiền  297 triệu đồng; cho 22 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 572 triệu đồng; có 179 hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm 2017-2019 vay, với số tiền 4.865 triệu đồng. Ngoài ra, chất lượng tín dụng chính sách duy trì ổn định tỷ lệ nợ quá hạn 0,20% thấp hơn so bình quân chung toàn tỉnh.

Nhân dịp này Ban đại diện huyện đã trao Giấy khen của Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách quý I năm 2020./.

Đăng Khoa