Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Chiều ngày 27/7/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười đã đến dự.

Qua 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn huyện Tháp Mười đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ 02 chương trình tín dụng ban đầu với dư nợ là 11.760 triệu đồng. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tháp Mười đang triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt 355.844 triệu đồng, tăng 344.084 triệu đồng so với khi thành lập, với 12.326 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Qua đó giúp cho trên 17.545 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 3.398 lao động, giúp cho 2.686 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trên 9.600 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, mua thiết bị học tập trực tuyến, hỗ trợ xây mới và cải tạo 14.121 công trình nước sạch vệ sinh môi trường, xây dựng, sửa chữa 1.262 ngôi nhà cho hộ nghèo và 26 căn nhà ở xã hội.... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 1,83% cuối năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Đại diện, cán bộ NHCSXH huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Đại diện cùng với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tháp Mười sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung nguồn lực cho NHCSXH thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn, có giải pháp thu hồi nợ quá hạn....nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, có 9 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ được Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Hoàng Kha