Xuất bản thông tin

null Tháp Mười sơ kết hoạt động văn hóa và xã hội 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười sơ kết hoạt động văn hóa và xã hội 06 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/07/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị sơ kết Khối Văn hóa và Xã hội 06 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa và Xã hội - Nguyễn Văn Hiệp chủ trì Hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, các ngành Khối Văn hóa và Xã hội huyện đã thực hiện đạt nhiều kết quả, nổi bật như: phối hợp với các địa phương thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao; tổ chức nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, có 128 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Các địa phương thành lập các Tổ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia; vận động người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 90,38%, tỷ lệ dân số đã tiêm Vacxin phòng Covid- 19 mũi nhắc lại lần 2 đạt 94,86%; ngành văn hóa đã thực hiện 03 chương trình “Chính quyền đối thoại với Nhân dân qua sóng phát thanh”; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương, các thiết chế văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao cũng được quan tâm.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận những khó khăn, đề ra những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ ở các lĩnh vực như công tác dạy nghề, vận động người dân tham gia BHYT, phòng chống dịch bệnh, hoạt động Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng và nhà văn hóa ấp.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa và Xã hội đánh giá cao phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh những mặt nổi bật vẫn còn một số hạn chế như: người dân có tâm lý không muốn tiêm ngừa mũi nhắc lại lần 2; tỷ lệ dụng cụ chứa nước có lăng quăng còn nhiều. Qua đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát tiến độ thực hiện từng tiêu chí để đề ra lộ trình, kinh phí, nguồn lực để thực hiện đạt chỉ tiêu vào cuối năm; tăng cường tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức tốt các hoạt động như chuyển đổi số; tham gia Đại hội Thể dục Thể thao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở du lịch; vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài....

Thúy Ly - Hoàng Kha