Xuất bản thông tin

null Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân tỉnh đến giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng và mô hình“ Câu lạc bộ người hoàn lương” tại xã Phú Điền

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân tỉnh đến giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng và mô hình“ Câu lạc bộ người hoàn lương” tại xã Phú Điền

Ngày 04/8/2022, Đoàn giám sát Tổ đại biểu số 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, đơn vị huyện Tháp Mười do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười làm trưởng đoàn đến giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” tại xã Phú Điền.

Thời gian qua, Công an xã Phú Điền tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, phân công ngành, đoàn thể, công an viên phụ trách ấp trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục từng đối tượng cụ thể. Hiện toàn xã đang quản lý 12 đối tượng, đã thành lập 01 “Câu lạc bộ người hoàn lương”  có 8 thành viên tham gia, định kỳ 1 tháng sinh hoạt 1 lần, nội dung sinh hoạt tuyên truyền về pháp luật, nắm tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc và hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng của Tỉnh. Tính đến nay xã Phú Điền đã xét cho 05 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú vay vốn với tổng số tiền 150 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng đoàn giám sát Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tháp Mười đánh giá cao công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” của xã Phú Điền, đồng thời đề nghị Công an xã phối hợp các Tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách, quản lý các đối tượng. Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ cho Công an thôi việc khi bố trí Công an chính quy về xã theo Nghị quyết 337 của HĐND tỉnh, có giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quan tâm công tác giáo dục, tạo việc làm, hướng dẫn phương án làm ăn, phát huy nguồn vốn vay từ Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú trở thành những công dân tốt, góp phần hạn chế các trường hợp tái vi phạm pháp luật trên địa bàn./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến