Xuất bản thông tin

null UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án chuyển đổi số

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án chuyển đổi số

Ngày 05/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Quyết định ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Theo Đề án, Đồng Tháp xác định chuyển đổi số là một trong các giải pháp quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý của cả hệ thống chính trị, mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân, là con đường ngắn nhất để tỉnh phát triển nhanh, ngày càng hiện đại, giàu mạnh. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Đồng Tháp nằm trong top 25 và đến năm 2030, Đồng Tháp nằm trong top 20 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số tốt nhất của cả nước.

Cụ thể, về chính quyền số: Đến năm 2030, trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở, dưới định dạng máy có khả năng đọc; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) v.v..

Về kinh tế số: Trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; khoảng 70% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến; trên 80% nông dân biết ứng dụng công nghệ Internet vạn vật vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung - cầu thông qua mạng internet, mua bán trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm trên 90%; trên 95% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử v.v..

Về xã hội số: Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 95%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 95%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; 100% hộ gia đình có nhu cầu đều được kết nối internet băng rộng bằng cáp quang hoặc mạng di động 5G; trên 85% dân số có kỹ năng số cơ bản; 100% hộ gia đình có địa chỉ Vpostcode; 100% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở; 100% dân số có hồ sơ sức khoẻ điện tử.

Biên tập: Hoàng Kha