Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát thực tế một số vụ việc dân sự trên địa bàn xã Đốc Binh Kiều và xã Tân Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát thực tế một số vụ việc dân sự trên địa bàn xã Đốc Binh Kiều và xã Tân Kiều

Ngày 10/8/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tiếp tục đến giám sát thực tế một số vụ việc dân sự trên địa bàn xã Đốc Binh Kiều và Tân Kiều đã được Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười tiếp nhận, thụ lý nhưng chưa giải quyết xong.

Đoàn giám sát đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nguyên đơn, bị đơn của  07 vụ việc dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất; Bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản; Chia tài sản sau ly hôn; Chia thừa kế để tìm hiểu nguyên nhân..... Tại buổi làm việc các nguyên đơn của vụ việc đề nghị Tòa án nhân dân huyện xem xét, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến của nguyên đơn các vụ việc dân sự chưa được giải quyết để làm việc với Tòa án nhân dân huyện, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vụ việc sớm nhất cho người dân.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha