Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 04/7/2022 – 10/7/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 04/7/2022 – 10/7/2022

 + Giá cá tra nguyên liệu 29.000 – 30.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.137 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác tăng so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 31.000 - 35.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 36.000 - 38.000 đồng/kg (tăng 4.000 – 5.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 42.000 - 45.000 đồng/kg (tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 140.000 - 150.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước),  Điêu hồng 36.000 – 39.000 đồng/kg (tăng 4.000 – 6.000 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 33.000 - 35.000 đồng/kg (tăng 3.000 – 4.000 đồng/kg so với tuần trước).

Description: Description: D:\BICH NGOC\NAM 2022\DONGTHAPXANH 2022\HINH\trai cay.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.857 đồng/trứng (tăng 86 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 56.150 đồng/kg (tăng 442 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 26.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 65.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 10.000 đồng/kg (giảm 15.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 25.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 24.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), thanh long có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 4.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 6.000 kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.200 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 5.800 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg so với tuần trước).