Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

- Tình hình tiêu thụ:

+ Giá cá tra nguyên liệu 28.000 – 29.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 25.601 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi cao.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.913 đồng/trứng (tăng 263 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 56.625 đồng/kg (tăng 333 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

 

Description: Description: E:\DATA E\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\NUOI TOM\ban tom 3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 26.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 50.000 đồng/kg (giảm 15.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 12.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 24.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 24.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 8.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 14.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 2.000 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 8.000 kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 8.100 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 22.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), củ cải có giá 4.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 1.300 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 60.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), hành lá có giá 18.000 đồng/kg (giảm 17.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.100 đồng/kg (giảm 100 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 5.800 đồng/kg (ổn định so với tuần trước). /.