Xuất bản thông tin

null Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

Sinh vật gây hại Sinh vật gây hại

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

1.1. Trên cây lúa

- Hè Thu 2022: xuống giống 180.988 ha/186.000 ha, đạt 97,3% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 102.122 ha, năng suất bình quân 64,6 tạ/ha.

- Thu Đông 2022: xuống giống 86.332 ha/113.600 ha, đạt 76% so với kế hoạch.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Rầy nâu: diện tích nhiễm nhẹ 350 ha (tăng 178 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn làm đòng, mật số từ 750 – 1.500 con/m2,  rầy phổ biến tuổi 2 -3.

Description: Description: E:\DATA E\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\ray nau 4.png

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Bọ phấn (rầy phấn trắng): diện tích nhiễm 1.039 ha, trong đó nhiễm trung bình 50 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trỗ chín, mật số rầy 5.000 – 10.000 con/m2.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm 554 ha (tăng 184 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 70 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ chín, mật số sâu 20 – 40 con/m2.

+ Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

  - Vụ Hè Thu 2022: đã xuống giống 12.098 ha/17.000 ha hoa màu các loại đạt 71,16% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 9.043 ha

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 2.208/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 27,18% so với kế hoạch.

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 41.797 ha đạt 104,8% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bệnh loét, sẹo trên cây có múi, bệnh thán thư trên xoài xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.