Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý II năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý II năm 2022

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giải ngân đảm bảo theo đúng quy định. Các xã, thị trấn củng cố lại các tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thực hiện tốt công tác quản lý vốn ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phấn đấu đến ngày 30/9/2022 giảm 15% tỷ lệ nợ xấu so với thời điểm cuối tháng 6/2022 là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quý II/2022 vào chiều ngày 25/8/2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tháp Mười đạt 84 tỷ 146 triệu đồng với 2.657 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 39 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.Tổng dư nợ đạt 355 tỷ 844 triệu đồng với trên 12.300 khách hàng. Vốn tín dụng chính sách trong 6 tháng đầu năm 2022 đã hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 800 lao động, trong đó có 71 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 69 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 1.173 công trình nước sạch và 958 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn... Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 5 tỷ 160 triệu đồng, chiếm 1,45% tổng dư nợ, tăng 0,1% so với cuối năm 2021. Hiện tại toàn huyện có 260 Tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm trên 96% tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị- xã hội. Có 2 địa phương thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn tín dụng chính sách, không có nợ quá hạn là xã Mỹ An và Láng Biển.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha