Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 14/5/2020, BTV Huyện đoàn Tháp Mười tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đến dự.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được BTV Huyện Đoàn và đoàn cơ sở tập trung đẩy mạnh. Thực hiện công trình xây dựng NTM trên 13km hằng năm với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Xây dựng 13 cụm, tuyến dân cư “Sáng – xanh – sạch – an ninh”. Trồng trên 85.000 cây xanh, vận động cất 25 căn nhà nhân ái… Tổng trị giá các công trình phần việc trên 7 tỷ đồng, thu hút trên 15.000 lượt ĐVTN tham gia. May và tặng trên 20.000 khẩu trang vải, hơn 500 chai nước rửa tay sát khuẩn phòng chống dịch cho người dân, lắp đặt 08 bồn rửa tay trường học. Tổ chức 06 diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Triển khai trên 360 sản phẩm khởi nghiệp, có 07 sản phẩm đạt giải cấp Tỉnh. Hỗ trợ 06 thanh niên vay vốn với số tiền trên 01 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn tiếp theo, BTV Huyện Đoàn tiếp tục triển khai và thực hiện các kế hoạch trọng tâm, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai thực hiện Đề án tham gia xây dựng NTM...

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, tăng cường vai trò trong quản lý thanh thiếu niên VPPL, tích cực tham gia xây dựng NTM. Dịp này, những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng./.

Như Ý