Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

+ Giá cá tra nguyên liệu 28.500 – 29.500 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 25.601 đồng/kg, với mức giá này người nuôi vẫn có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 58.000 - 59.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 36.000 - 38.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 42.000 - 45.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 38.000 – 39.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 33.000 - 35.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

 

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\CATRA\4-3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.856 đồng/trứng (tăng 6 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 63.222 đồng/kg (tăng 222 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 25.500 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 95.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 16.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 21.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 27.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 23.500 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 7.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 9.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 5.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 14.000 kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.100 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 5.250 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg so với tuần trước). /.