Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai Kế hoạch diễn tập chiến đấu các xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai Kế hoạch diễn tập chiến đấu các xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chiều ngày 05/9/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch diễn tập chiến đấu các xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Có 6 địa phương trong huyện được chọn thực hiện diễn tập chiến đấu các xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 gồm Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Trường Xuân. Nội dụng diễn tập gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận về thời gian, nội dung kế hoạch chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ diễn tập cụ thể; đề xuất các giải pháp trong công tác chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, huy động lực lượng tổ chức huấn luyện, sẵn sàng cho đợt diễn tập.

Để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, hiệu quả, Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Tháp Mười yêu cầu các ngành liên quan hỗ trợ các xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần, quân phục, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. Dự kiến thời gian diễn tập chiến đấu các xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 từ ngày 23/9 đến 12/10/2022, mỗi xã 1,5 ngày. Xã Mỹ Đông được huyện chọn làm điểm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA