Xuất bản thông tin

null Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 69 của Bộ Chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 69 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 08/9/2022, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 69 của Bộ Chính trị cho các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ; trưởng, phó các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hội nghị được trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Phan Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đây là những nội dung rất quan trọng để tiếp tục triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.

Bt: Nguyễn Thu – Hình: Hoàng Kha