Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định điều động cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định điều động cán bộ

Sáng ngày 13/9/2022, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đến trao Quyết định điều động cán bộ tại Đảng bộ thị trấn Mỹ An.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười Quyết định điều động đồng chí Đinh Công Phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ An đến công tác tại UBND huyện Tháp Mười. Trước đó, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp đột xuất bầu cử đồng chí Đinh Công Phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đinh Công Phủ.

Biên tập: Hoàng Kha