Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp bàn các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tháng 9

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp bàn các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tháng 9

UBND huyện Tháp Mười họp thường kỳ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

 

Bên cạnh báo cáo kết quả, đánh giá lại những nhiệm vụ đã thực hiện trong tháng 08, các đại biểu đã thảo luận, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng cuối năm. Trong đó, có môt số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ củng cố các HTX, tăng cường liên kết tiêu thụ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái quy định; nâng cao chất lượng hài lòng của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư với chính quyền, từng bước nâng cao chỉ số DDCI của huyện; tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở xã Tân Kiều; phòng chống dịch bệnh; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành, rà soát, đánh giá tiến độ từng chỉ tiêu nhiệm vụ và tiến độ tứng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để đề ra lộ trình thực hiện; đối với việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, ngành chuyên môn cần nắm rõ và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc ở khâu nào để có biện pháp xử lý cụ thể; tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; củng cố, hỗ trợ HTX nâng cao chất lượng hoạt động; vận động nông dân liên kết, bán sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại; tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương thông qua cây sen và triển khai các biện pháp phòng chống các loại tội phạm như tín dụng đen, trộm cắp, gây rối trật tự.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha