Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát khu tái định cư và kho dự trữ quốc gia tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát khu tái định cư và kho dự trữ quốc gia tại huyện Tháp Mười

Chiều ngày 14/5/2020, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp do ông Trần Anh Dũng làm trưởng đoàn đến huyện Tháp Mười khảo sát khu tái định cư đường Hồ Chí Minh và các kho dự trữ quốc gia trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại khu tái định cư đường Hồ Chí Minh ở thị trấn Mỹ An, khảo sát các kho dự trữ quốc gia ở xã Mỹ An, Đốc Binh Kiều và Mỹ Hòa. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, khu tái định cư đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Mỹ An có tổng số 539 nền do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quản lý, khai thác. Hiện đã bố trí 393 nền còn lại 146 nền.

Về kho dự trữ quốc gia,huyện Tháp Mười hiện có 6 kho, trong đó 2 kho ở xã Mỹ Quí và Mỹ Hòa chưa được Trung ương bàn giao về cho địa phương quản lý, 4 kho còn lại ở các xã Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Phú Điền và xã Mỹ An huyện đã tiếp nhận quản lý. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện quản lý, phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã tiến hành kiểm tra, đo đạc, cắm mốc giới, kiểm kê tài sản trên đất. Hiện tại khodự trữ quốc gia tại xã Thanh Mỹ đã cải tạo sân kho làm bến xe tạm, Kho dự trữ quốc gia tại xã Phú Điền và Mỹ An cho các hợp tác xã nông nghiệp mượn để làm kho dự trữ nông sản và phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kho tại xã Đốc Binh kiều đã xuống cấp, hết hạn sử dụng.

Sau khi khảo sát thực tế, Đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười có giải pháp sớm giải tỏa xử lý những kho dự trữ đã hết hạn sử dụng. 

Sau đợt khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ trao đổi lại với Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh nghiên cứu tính pháp lý đề nghị Trung ương và UBND tỉnh giao các kho dự trữ quốc gia và các nền còn lại trong khu tái định cư đường Hồ chí Minh về cho huyện quản lý. Đoàn cũng lưu ý huyện nên sử dụng các kho dự trữ quốc gia vào mục đích công cộng./.

Nguyễn Thu - Hoàng Kha